DOTFA
Bilder fra fjorårets festival
UNGJAZZFESTIVALEN 2012

Jazz og Lyrikk

på Teaterfabrikken Lørdag kl. 13:30

Martin Abelvik Walbø 

Martin Valboe

Martin Valbø (17) er frå Ørskog, og er nok mest kjent for gitarspelet sitt og deltaking i fleire musikalske samanhengar. Han vil lese tekstar med stor variasjon men med ein gjennomgåande rød tråd, som han ikkje vil røpe so alt for mykje om. Det vil mellom anna vere tolkingar av kjente lyrikarar som ikkje har vore trekt fram så mykje i ein slik samanheng før, til dømes Jim Morrison og Lars Vaular. Han er oppteken av dei lyriske skattane som finst i moderne musikk, og framfører dei i diktform. Martin Valbø er glad i historier og det å sjå ting i eit litt anna lys. Humor og alvor må gå i skjønn foreining. Martin har skrive lenge, iallfall sidan mellomsteget på barneskulen. Som akkompagnatør har han med seg Jan Ivar Kinn Ekroll på piano.

Ungjazzfestivalen samarbeider med:

mjlogo2012